Centrum Tea Adema

Centrum Tea Adema biedt een plek aan opgroeiende kinderen en hun ouders. Hier komen alle vraagstukken over opvoeden en ouderschap aan de orde. Daarnaast biedt Tea Adema opleiding en training aan beroepskrachten op het gebied leren, gedrag, emoties en opvoedthema’s. In 2004 was ze één van de eerste kindercoaches met een eigen pedagogische praktijk.

De opdracht

Om uitleg te geven hoe om te gaan met problemen bij kinderen en wat een coach hierin kan betekenen hebben wij deze uitleganimatie ontwikkeld. Eén van de speerpunten van Tea Adema is dat je leert door vallen en opstaan. Door het gebruik van verschillende metaforen, vertellen we de kijker hoe kinderen reageren.